PRIVAATSUSPOLIITIKA, ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe nirgu.ee isikuandmete vastutav töötleja on Salu OÜ (registrikood 12600389) asukohaga Kunderi 27-10, Tallinn, tel +372 52 67 138 ja e-kiri info@nirgu.ee.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on nirgu.ee e-poe kliendiga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mis on vajalikud üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine toimub kontaktandmete esitamisel veebisaidil ostu vormistamisel.

Töödeldakse järgnevaid isikuandmeid:

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohaletoimetamise aadress;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse volitatud partnerile Pakipoint OÜ, kes edastab need kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmed edastatakse raamatupidamisfirmale Paktum OÜ raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Kauba eest tasumine toimub väljaspool Veebipoodi pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. ESTO Pay makseid vahendab ESTO AS

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Netpro OÜ serverites. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Veebipoe volitatud töötlejad on Pakipoint OÜ, Paktum OÜ ja Netpro OÜ.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Veebipoes sooritatud ostu ostuajalugu säilitatakse kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja kustutamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja andmeid parandada klienditoe vahendusel. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist nirgu.ee andmebaasidest teavutades sellest kliendituge e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@nirgu.ee või tel +372 52 67 138. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Meie eesmärk on pakkuda põllumeestele ja aednikele parimat ja efektiivsemat viis lindude ja loomade peletamiseks.

(+372) 52 67 138

Juriidiline aadress:

Salu OÜ Reg nr. 12600389
Kunderi 27 Tallinn 10918

0

Ostukorv

Quantity: 0 Items: 0
The Cart is Empty
No Product in the Cart!
0.00
0.00
€0.00