Kuidas taotleda rändlindude peletamiseks tehtavate kulutuste 50% hüvitamist.

Põllumajandusministeeriumi andmetel tegid rändlinnud 2017. aastal talunikele kahju ligikaudu 1,2 miljoni euro väärtuses. Kahjude hüvitamiseks maksti välja aga kõigest 231 448 eurot, mis tähendab seda, et tegelikult kompenseeriti põllumeestele ainult viiendik tekkinud kahju suurusest.

Paljud talunikud jätavad kahju üldse deklareerimata, kuna hüvitise taotlemine on üsnagi tüütu ja ajamahukas protsess. Seega tegelikult ei ole teada, kui palju rändlinnud kevadel ja sügisel põllumeestele reaalselt kahju teevad.

Ehk siis peenes kirjas väljavõte:

Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord

§ 10.  Kahjustuse vältimiseks tehtud kulutuse hüvitamise täpsustatud ulatus

Kahjustuse vältimiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused hüvitatakse 50% ulatuses, sealjuures ühele isikule makstav summa ei või ületada 3200 eurot ühe majandusaasta kohta.

 

§ 11.  Kahjustuse vältimiseks tehtud kulutuse hüvitamise taotlemine

(1) Kahjustuse vältimiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutuste hüvitamiseks esitatakse ametile kirjalik taotlus.

(2) Kahjustuse vältimisabinõudele tehtud kulutuste hüvitamise taotluses peab olema märgitud:
1) hüvitise taotleja nimi, isikukood või registreerimisnumber, aadress ja arvelduskonto number;
2) raamatupidamiskohuslase majandusaasta algus ja lõpp;
3) vältimisabinõule tehtud kulutuse põhjendus, vältimisabinõu kirjeldus ja tehtud kulutust tõendava dokumendi koopia.

(3) Taotlus kahjustuse vältimisabinõule tehtud kulutuse hüvitamiseks rahuldatakse, kui rakendatud vältimisabinõu on efektiivne ning kahjustuse tekkimise tõenäosust arvestades proportsionaalne tehtud kulutusega.

  • Võimalus saagikust suurendada
  • Nagu öeldud – rändlindude ja kiskjate kahjustuste vältimiseks rakendatud abinõudele tehtavad kulutused hüvitatakse riigi poolt 50% ulatuses – ehk kõik linnupeletite hinnad tuleks jagada kahega.
Salu OÜ Reg nr. 12600389 Kunderi 27 Tallinn 10918

Meie eesmärk on pakkuda põllumeestele ja aednikele parimat ja efektiivsemat viis lindude ja loomade peletamiseks.

(+372) 52 67 138

Salu OÜ Reg nr. 12600389
Kunderi 27 Tallinn 10918

0