Kuidas taotleda rändlindude peletamiseks tehtavate kulutuste 50% hüvitamist.

Keskkonnaameti andmetel tegid rändlinnud (haned-lagled-sookured) 2019. aastal talunikele kahju ligikaudu 1,47 miljoni euro väärtuses. Kahjude hüvitamiseks maksti välja aga 492 719 eurot, mis tähendab seda, et tegelikult kompenseeriti põllumeestele kolmandik tekkinud kahju suurusest.

Paljud talunikud jätavad kahju üldse deklareerimata, kuna hüvitise taotlemine on üsnagi tüütu protsess. Seega tegelikult ei ole teada, kui palju rändlinnud kevadel ja sügisel põllumeestele reaalselt kahju teevad.

Rändlindude tekitatavate kahjustuste vältimiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks 50% ulatuses tehti möödunud aastal vaid 23 taotlust kokku 14161 euro ulatuses.

Ehk siis peenes kirjas väljavõte:

Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord

§ 10.  Kahjustuse vältimiseks tehtud kulutuse hüvitamise täpsustatud ulatus

Kahjustuse vältimiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused hüvitatakse 50% ulatuses, sealjuures ühele isikule makstav summa ei või ületada 3200 eurot ühe majandusaasta kohta.

 

§ 11.  Kahjustuse vältimiseks tehtud kulutuse hüvitamise taotlemine

(1) Kahjustuse vältimiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutuste hüvitamiseks esitatakse ametile kirjalik taotlus.

(2) Kahjustuse vältimisabinõudele tehtud kulutuste hüvitamise taotluses peab olema märgitud:
1) hüvitise taotleja nimi, isikukood või registreerimisnumber, aadress ja arvelduskonto number;
2) raamatupidamiskohuslase majandusaasta algus ja lõpp;
3) vältimisabinõule tehtud kulutuse põhjendus, vältimisabinõu kirjeldus ja tehtud kulutust tõendava dokumendi koopia.

(3) Taotlus kahjustuse vältimisabinõule tehtud kulutuse hüvitamiseks rahuldatakse, kui rakendatud vältimisabinõu on efektiivne ning kahjustuse tekkimise tõenäosust arvestades proportsionaalne tehtud kulutusega.

  • Võimalus saagikust suurendada
  • Nagu öeldud – rändlindude ja kiskjate kahjustuste vältimiseks rakendatud abinõudele tehtavad kulutused hüvitatakse riigi poolt 50% ulatuses – ehk kõik linnupeletite hinnad tuleks jagada kahega.

Meie eesmärk on pakkuda põllumeestele ja aednikele parimat ja efektiivsemat viis lindude ja loomade peletamiseks.

(+372) 52 67 138

Juriidiline aadress:

Salu OÜ Reg nr. 12600389
Kunderi 27 Tallinn 10918

0

Ostukorv

Quantity: 0 Items: 0
The Cart is Empty
No Product in the Cart!
0.00
0.00
€0.00